Hva påvirker gullprisen?

GullpriserGull har de senere årene hatt en stor økning i verdi. Grunnen til dette er at gullprisen har hatt en stor boost etter finanskrisen hvor valuta blant annet var meget ustabilt. Men hva er det som i bunn og grunn påvirker gullprisen? Dette kan det være lurt å vite litt om dersom man skal kjøpe eller selge gull.

Det er slik at gullprisen til dels blir påvirket på samme måte som valuta, altså på bakgrunn av tilbud og etterspørsel og til en viss grad av spekulasjon. Som i alle andre markeder vil tilbud og etterspørsel være med å styre markedet. Er det lite av en vare og mange som ønsker denne varen er det naturlig at prisen på varen øker. Motsatt vil prisen gå ned dersom det er høyere tilbud enn det er etterspørsel. Her kan vi bruke et eksempel fra aksje- og verdipapirmarkedet i USA. Når dette hadde blitt mer stabilt etter finanskrisen ble det mer attraktivt å investere i aksjer. Da var det færre mennesker som investerte i gull og prisen på gull gikk dermed ned.

Det er selvfølgelig ikke bare et aksjemarked som vil bestemme om gullprisen synker eller stiger. Helt siden 1919 så har gullprisen blitt satt av London Gold fixing. Dette er en konferanse mellom de største gullhandlerne. Det blir gjennomført en telefonkonferanse hvor det blir diskutert. Det skal også nevnes at spekulasjon kan bidra til at gullprisen synker eller stiger. Det er alltid noen som spekulerer enten om det er valuta eller om det er gull. Dette kan bidra til at gullprisen blir påvirket.

Rentenivå og gullpris

Det er ingen hemmelighet at rentenivået vil påvirke gullprisen. Det er ikke slik at det alltid har skjedd. Det finnes noen unntak til regelen, for eksempel i India da renten og gullprisen toppet samtidig. Normalt sett er det slik at dersom renter synker så vil gullprisen stige. Det samme gjelder motsatt, dersom renten stiger så vil gullprisen gå ned. Det resulterer da i at rentebaserte verdipapirer vil øke i verdi i stedet. Det er nok dette som kan være en av de store bakgrunnene til at flere velger å spekulere i for eksempel gull og gullpriser.

Råvarer

Det skal også nevnes at jorden stadig får mindre råvarer og metaller slik som gull for eksempel. Dette er en av årsakene til at gull har hatt en så stor stigning over de siste årene. Igjen så vil tilbud og etterspørsel spille en stor rolle. Det viser seg at etterspørselen etter gull som regel er større enn tilbudet på markedet. Det er da naturlig at gullprisen da vil stige over år dersom dette gjentar seg år etter år. Gull har også flere bruksområder, det blir brukt i smykkeproduksjon blant annet. Men det blir også brukt industrielt som kanskje ikke så mange tenker over. Et annet bruksområde som de fleste kjenner til er nok at det er et investeringsobjekt. Dersom du er interessert i å kjøpe eller å selge gull vil det lønne seg å følge med på hva som skjer økonomisk ettersom dette påvirker gullprisen som sagt. Dersom du følger med og spekulerer på riktig måte så vil du kunne tjene enda mer på ditt gull dersom du kjøper eller selger til riktig tid.